Cloud SSD Hosting cao cấp

SSD Hosting cao cấp PRO

Gói Cloud SSD Hosting cao cấp là Hosting dành cho những Website có mức độ giao dịch dữ liệu rất lớn như hoạt động cung cấp thông tin, hoạt động thương mại điện tử, xử lý được số lượng lớn người truy cập cùng lúc, đòi hỏi độ ổn định cũng như bảo mật cao.

PRO CLOUD 1800,000đ / tháng

  • Dung lượng: 7 GB
  • Lưu lượng: KGH
  • Tài khoản FTP: 5
  • Cơ sở dữ liệu: 20
  • Số website: 5
  • Tên miền con, phụ: KGH
  • Core CPU: 2
  • RAM: 2 GB
Mua ngay

PRO CLOUD 21,000,000đ / tháng

  • Dung lượng: 10 GB
  • Lưu lượng: KGH
  • Tài khoản FTP: 5
  • Cơ sở dữ liệu: 30
  • Số website: 5
  • Tên miền con, phụ: KGH
  • Core CPU: 3
  • RAM: 3 GB
Mua ngay

PRO CLOUD 31,400,000đ / tháng

  • Dung lượng: 20 GB
  • Lưu lượng: KGH
  • Tài khoản FTP: 5
  • Cơ sở dữ liệu: 35
  • Số website: 5
  • Tên miền con, phụ: KGH
  • Core CPU: 3
  • RAM: 3 GB
Mua ngay

PRO CLOUD 41,700,000đ / tháng

  • Dung lượng: 20 GB
  • Lưu lượng: KGH
  • Tài khoản FTP: 5
  • Cơ sở dữ liệu: 40
  • Số website: 5
  • Tên miền con, phụ: KGH
  • Core CPU: 4
  • RAM: 4 GB
Mua ngay

PRO CLOUD 52,000,000đ / tháng

  • Dung lượng: 60 GB
  • Lưu lượng: KGH
  • Tài khoản FTP: 10
  • Cơ sở dữ liệu: 45
  • Số website: 10
  • Tên miền con, phụ: KGH
  • Core CPU: 4
  • RAM: 6 GB
Mua ngay

PRO CLOUD 62,300,000đ / tháng

  • Dung lượng: 80 GB
  • Lưu lượng: KGH
  • Tài khoản FTP: 10
  • Cơ sở dữ liệu: 50
  • Số website: 10
  • Tên miền con, phụ: KGH
  • Core CPU: 6
  • RAM: 6 GB
Mua ngay

PRO CLOUD 72,600,000đ / tháng

  • Dung lượng: 100 GB
  • Lưu lượng: KGH
  • Tài khoản FTP: 10
  • Cơ sở dữ liệu: 55
  • Số website: 10
  • Tên miền con, phụ: KGH
  • Core CPU: 6
  • RAM: 8 GB
Mua ngay

PRO CLOUD 84,000,000đ / tháng

  • Dung lượng: 200 GB
  • Lưu lượng: KGH
  • Tài khoản FTP: 10
  • Cơ sở dữ liệu: 55
  • Số website: 10
  • Tên miền con, phụ: KGH
  • Core CPU: 6
  • RAM: 8 GB
Mua ngay

Thông tin thêm về gói Hosting

  • Data Center: Viettel
  • Control panel: Direct Admin
  • Phiên bản PHP: 5.4.x
  • Ổ cứng SSD

Dịch vụ gia tăng cho Hosting

  • Lưu trữ thêm 1 website: 20.000đ / website / tháng
  • Thêm 1 cơ sở dữ liệu: 20.000đ / 1 CSDL / tháng
  • Thêm 1 core: 100.000đ / 1 core / tháng
  • Thêm 1 GB ram: 100.000đ / 1 GB / tháng

Xin Quý khách lưu ý:

  • Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% và áp dụng cho kỳ hạn thanh toán 12 tháng. Để biết giá cho từng chu kỳ thanh toán như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, v.v… xin Quý khách nhấn vào nút Mua ngay
  • Các ưu đãi đi kèm không được áp dụng đồng thời với ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi khác.