Cloud SSD Hosting

Cloud Hosting Begin

Cloud Eco 110,000đ

 • Dung lượng: 50 MB
 • Lưu lượng: 50 GB
 • Tài khoản FTP: 1
 • Cơ sở dữ liệu: 0
 • Số website: 1
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud Eco 225,000đ

 • Dung lượng: 300 MB
 • Lưu lượng: 50 GB
 • Tài khoản FTP: 1
 • Cơ sở dữ liệu: 1
 • Số website: 1
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud Eco 340,000đ

 • Dung lượng: 500 MB
 • Lưu lượng: 50 GB
 • Tài khoản FTP: 1
 • Cơ sở dữ liệu: 1
 • Số website: 1
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud Eco 460,000đ

 • Dung lượng: 700 MB
 • Lưu lượng: 50 GB
 • Tài khoản FTP: 1
 • Cơ sở dữ liệu: 1
 • Số website: 1
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud SSD1Thích hợp dùng cho website cá nhân, viết blog, website công ty nhỏ75,000đ

 • Dung lượng: 800 MB
 • Lưu lượng: 60 GB
 • Tài khoản FTP: 2
 • Cơ sở dữ liệu: 2
 • Số website: 2
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud SSD 2Thích hợp dùng cho website giới thiệu công ty, có thông tin và hình ảnh vừa phải100,000đ

 • Dung lượng: 1 GB
 • Lưu lượng: 75 GB
 • Tài khoản FTP: 4
 • Cơ sở dữ liệu: 4
 • Số website: 4
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud SSD 3Thích hợp dùng cho website công ty lớn, nhiều hình ảnh, thông tin125,000đ

 • Dung lượng: 2 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: 8
 • Cơ sở dữ liệu: 8
 • Số website: 8
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud SSD 4Thích hợp dùng cho website bán hàng trực tuyến, website nhiều hình ảnh145,000đ

 • Dung lượng: 3 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: 10
 • Cơ sở dữ liệu: 10
 • Số website: 10
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud SSD 5Thích hợp dùng cho website bán hàng trực tuyến, website nhiều hình ảnh165,000đ

 • Dung lượng: 5 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: 15
 • Cơ sở dữ liệu: 15
 • Số website: 15
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud SSD 6Thích hợp dùng cho website bán hàng trực tuyến lớn, website nhiều hình ảnh180,000đ

 • Dung lượng: 7 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: 30
 • Cơ sở dữ liệu: 30
 • Số website: 30
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud Hosting Pro

Gói hosting này thích hợp cho nhu cầu sử dụng của công ty có nhu cầu lưu trữ thông tin, hình ảnh nhiều trên Internet

Cloud Pro 1195,000đ

 • Dung lượng: 10 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: 50
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud Pro 2240,000đ

 • Dung lượng: 15 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: 70
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud Pro 3300,000đ

 • Dung lượng: 20 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: 90
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud Pro 4350,000đ

 • Dung lượng: 30 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: 120
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud Hosting Reseller

Các cá nhân, công ty muốn kinh doanh hosting, có thể sử dụng gói hosting này chia ra thành các gói riêng biệt để bán lại cho khách hàng

Cloud Reseller 1500,000đ

 • Dung lượng: 12 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: KGH
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud Reseller 2700,000đ

 • Dung lượng: 20 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: KGH
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud Reseller 3900,000đ

 • Dung lượng: 30 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: KGH
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud Reseller 41,300,000đ

 • Dung lượng: 45 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: KGH
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud Reseller 51,600,000đ

 • Dung lượng: 60 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: KGH
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Cloud Reseller 61,800,000đ

 • Dung lượng: 80 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: KGH
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Thông tin thêm về gói Hosting

 • Data Center: Viettel
 • Control panel: Direct Admin
 • Phiên bản PHP: 5.4.x

Xin Quý khách lưu ý:

 • Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% và áp dụng cho kỳ hạn thanh toán 12 tháng. Để biết giá cho từng chu kỳ thanh toán như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, v.v… xin Quý khách nhấn vào nút Mua ngay
 • Các ưu đãi đi kèm không được áp dụng đồng thời với ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi khác.