SEO Hosting

SEO Hosting là dịch vụ shared hosting cho phép Quý khách chỉ với một tài khoản hosting có thể chạy được nhiều website với mỗi địa chỉ IP khác nhau, giúp tăng thứ hạng trên các máy tìm kiếm như Google.

Seo Hosting 1100,000đ / tháng

 • Địa chỉ IP: 3 IP
 • Dung lương lưu trữ: 3.000MB
 • Băng thông: KGH
 • Tên miền & Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu MySQL: 6
 • Backup: Hàng tuần
Mua ngay

Seo Hosting 2160,000đ / tháng

 • Địa chỉ IP: 5 IP
 • Dung lương lưu trữ: 5.000MB
 • Băng thông: KGH
 • Tên miền & Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu MySQL: 10
 • Backup: Hàng tuần
Mua ngay

Seo Hosting 3300,000đ / tháng

 • Địa chỉ IP: 10 IP
 • Dung lương lưu trữ: 10.000MB
 • Băng thông: KGH
 • Tên miền & Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu MySQL: 20
 • Backup: Hàng tuần
Mua ngay

Seo Hosting 4450,000đ / tháng

 • Địa chỉ IP: 15 IP
 • Dung lương lưu trữ: 15.000MB
 • Băng thông: KGH
 • Tên miền & Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu MySQL: 30
 • Backup: Hàng tuần
Mua ngay
 • Control panel của SEO Hosting: Direct Admin
 • Trung tâm dữ liệu: FPT

Xin Quý khách lưu ý:

 • Riêng với gói hosting này, hợp đồng tối thiểu là 1 năm.
 • Thêm 1 IP giá 50.000đ/tháng, nếu ở thời điểm gia hạn gói hosting còn 8.5 tháng, Quý khách sẽ cần mua 1 IP x 9 tháng.