SSD Hosting

Hosting Basic

Gói hosting này thích hợp cho nhu cầu sử dụng của cá nhân hoặc các công ty nhỏ

Start8,300đ/th

 • Dung lượng: 200 MB
 • Lưu lượng: 10 GB
 • Tài khoản FTP: 1
 • Cơ sở dữ liệu: 1
 • Số website: 1
 • Tên miền con, phụ: 5
Mua ngay

Basic 129,000đ

 • Dung lượng: 500 MB
 • Lưu lượng: 25 GB
 • Tài khoản FTP: 1
 • Cơ sở dữ liệu: 1
 • Số website: 1
 • Tên miền con, phụ: 5
Mua ngay

Basic 2A55,000đ

 • Dung lượng: 1.2 GB
 • Lưu lượng: 50 GB
 • Tài khoản FTP: 2
 • Cơ sở dữ liệu: 2
 • Số website: 2
 • Tên miền con, phụ: 10
Mua ngay

Basic 2B60,000đ

 • Dung lượng: 1.5 GB
 • Lưu lượng: 80 GB
 • Tài khoản FTP: 3
 • Cơ sở dữ liệu: 3
 • Số website: 3
 • Tên miền con, phụ: 15
Mua ngay

Basic 375,000đ

 • Dung lượng: 1.5 GB
 • Lưu lượng: 150 GB
 • Tài khoản FTP: 3
 • Cơ sở dữ liệu: 3
 • Số website: 3
 • Tên miền con, phụ: 15
Mua ngay

Basic 490,000đ

 • Dung lượng: 2 GB
 • Lưu lượng: 250 GB
 • Tài khoản FTP: 4
 • Cơ sở dữ liệu: 4
 • Số website: 4
 • Tên miền con, phụ: 20
Mua ngay

Hosting Advanced

Gói hosting này thích hợp cho nhu cầu sử dụng của công ty vừa và các trang bán hàng trực tuyến

Advanced 1100,000đ

 • Dung lượng: 2.5 GB
 • Lưu lượng: 300 GB
 • Tài khoản FTP: 5
 • Cơ sở dữ liệu: 5
 • Số website: 5
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Advanced 2120,000đ

 • Dung lượng: 3 GB
 • Lưu lượng: 450 GB
 • Tài khoản FTP: 8
 • Cơ sở dữ liệu: 8
 • Số website: 8
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Advanced 3140,000đ

 • Dung lượng: 3.5 GB
 • Lưu lượng: 700 GB
 • Tài khoản FTP: 10
 • Cơ sở dữ liệu: 10
 • Số website: 10
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Advanced 4170,000đ

 • Dung lượng: 4 GB
 • Lưu lượng: 1.000 GB
 • Tài khoản FTP: 12
 • Cơ sở dữ liệu: 12
 • Số website: 12
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Hosting Super

Gói hosting này thích hợp cho nhu cầu sử dụng của đơn vị, công ty lớn, có nhu cầu lưu trữ nhiều hoặc các trang thương mại điện tử

Super 1185,000đ

 • Dung lượng: 5 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: 15
 • Cơ sở dữ liệu: 15
 • Số website: 15
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Super 2200,000đ

 • Dung lượng: 6 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: 25
 • Cơ sở dữ liệu: 25
 • Số website: 25
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Super 3250,000đ

 • Dung lượng: 8 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: 30
 • Cơ sở dữ liệu: 30
 • Số website: 30
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Super 4320,000đ

 • Dung lượng: 10 GB
 • Lưu lượng:KGH
 • Tài khoản FTP: 50
 • Cơ sở dữ liệu: 50
 • Số website: 50
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Super 5400,000đ

 • Dung lượng: 15 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: 70
 • Cơ sở dữ liệu: 70
 • Số website: 70
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Super 6650,000đ

 • Dung lượng: 30 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: 120
 • Cơ sở dữ liệu: 120
 • Số website: 120
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Super 7830,000đ

 • Dung lượng: 50 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: 200
 • Cơ sở dữ liệu: 200
 • Số website: 200
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Super 81,500,000đ

 • Dung lượng: 100 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: 300
 • Cơ sở dữ liệu: 300
 • Số website: 300
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Hosting Diamond - Reseller

Diamond 1585,000đ

 • Dung lượng: 20 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: KGH
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Diamond 2650,000đ

 • Dung lượng: 25 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: KGH
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Diamond 3830,000đ

 • Dung lượng: 40 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: KGH
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Diamond 41,100,000đ

 • Dung lượng: 65 GB
 • Lưu lượng: KGH
 • Tài khoản FTP: KGH
 • Cơ sở dữ liệu: KGH
 • Số website: KGH
 • Tên miền con, phụ: KGH
Mua ngay

Thông tin thêm về gói Hosting

 • Data Center: VDC 2, Viettel 1
 • Control panel: Direct Admin
 • Phiên bản PHP: 5.3.x
 • Ổ cứng SSD

Xin Quý khách lưu ý:

 • Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% và áp dụng cho kỳ hạn thanh toán 12 tháng. Để biết giá cho từng chu kỳ thanh toán như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, v.v… xin Quý khách nhấn vào nút Mua ngay
 • Các ưu đãi đi kèm không được áp dụng đồng thời với ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi khác.
 • Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng miễn phí tối đa 01 gói GIFT hosting