Đại lý

TTDịch vụĐại lý cấp 1Đại lý cấp 2Đại lý cấp 3Đại lý cấp 4
  Từ 3 đến dưới 10 triệuTừ 10 đến dưới 50 triệuTừ 50 đến dưới 100 triệuTrên 100 triệu
ITên miền
1 Tên miền Việt Nam
Đăng ký2%4%5%6%
Gia hạn2%4%5%6%
Chuyển về Host247.vn6%6%6%6%
2Tên miền quốc tế
Đăng ký5%7%10%15%
Gia hạn3%5%7%10%
Chuyển về Host247.vn10%10%10%10%
IIHosting
1Linux Hosting
Đăng ký10%15%20%35%
Gia hạn7%10%15%25%
2Cloud SSD Hosting
Đăng ký10%15%20%35%
Gia hạn7%10%15%25%
3SEO Hosting
Đăng ký7%10%12%15%
Gia hạn5%7%10%12%
4Windows Hosting
Đăng ký7%10%12%15%
Gia hạn5%7%10%12%
IIIVPS
1SSD VPS
Đăng ký5%10%15%20%
Gia hạn3%7%10%15%
2Cloud VPS
Đăng ký5%7%10%15%
Gia hạn3%5%7%10%
IVEmail
1Email Hosting
Đăng ký7%10%12%15%
Gia hạn5%7%10%12%
2Biz Email, Star Email, Google Email
Đăng ký7%10%12%15%
Gia hạn5%7%10%12%
VPhần mềm
1
VIWebsite
1Website theo mẫu
Đăng ký10%15%20%25%
Gia hạn7%10%15%10%