Searching – Watching

SEARCHING & WATCHING
Tra cứu (searching), theo dõi (watching) và quản lý đối tượng đã nộp đơn, đã được cấp văn bằng bảo hộ

  1. Hỗ trợ lập danh sách các đối tượng sở hữu trí tuệ đã được nộp đơn đăng ký bảo hộ, hoặc đã được cấp văn bằng bảo hộ;
  2. Theo dõi, thông báo kịp thời cho khách hàng về thời hạn hiệu lực của các văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ;
  3. Theo dõi các đối tượng sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký mới, hoặc sử dụng nhưng bị coi là tương tự, có khả năng gây nhầm lẫn với đối tượng đã được đăng ký của khách hàng, đưa ra thông báo, khuyến cáo kịp thời để tiến hành phản đối, hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.