Chính sách riêng tư, bảo mật

Chính sách riêng tư bảo mật này (Chính sách) được lập nhằm quy định cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và xử lý dữ liệu khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi (Nền tảng).

Bằng việc đăng ký Tài khoản với chúng tôi hoặc sử dụng Nền tảng của chúng tôi, bạn đã xác nhận và đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong Chính sách này.
Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chính sách này tại từng thời điểm. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính sách bảo mật này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính sách này.

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo các quy định pháp luật áp dụng về bảo mật thông tin.

LƯU Ý, NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN NHƯ QUY ĐỊNH TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
a) Mục đích thu thập thông tin

Ban Quản Trị thu thập thông tin của khách hàng như: Họ và tên, email và số điện thoại để tạo tài khoản sử dụng hoặc thông tin liên quan tới việc mua hàng và thanh toán tiền mua hàng.
Ban Quản Trị cũng thu thập thông tin cookies của khách hàng. Việc mua hàng của khách hàng, truy cập và sử dụng “cookies” cũng như đèn báo hiệu website để giúp nâng cao chất lượng và thời gian sử dụng của khách hàng.
Website có sử dụng công nghệ “cookies”, là những mã nhỏ, thường được lưu trữ trong ổ cứng máy tính của khách hàng, chúng cho phép một website “tự tùy chỉnh” cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về việc truy cập website của người dùng đó. Cookies có thể lưu trữ nhiều thông tin, như địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, ưu tiên của người dùng, địa chỉ email. Nếu khách hàng vô hiệu cookie, khách hàng không truy cập được vào những tính năng quan trọng và việc sử dụng Website có thể bị hạn chế.
Website có sử dụng công nghệ “Đèn báo hiệu web”, là các sợi mã phần mềm nhỏ tượng trưng cho yêu cầu về hình ảnh đồ thị trên một website hay email, thông thường hình ảnh được thiết kế để trộn lẫn vào nền của website hoặc email. Đèn báo hiệu web có thể được sử dụng vào các mục đích như: báo cáo lưu lượng truy cập website, số khách truy cập, kiểm tra và báo cáo quảng cáo, và tính cá nhân hoá. Đèn báo hiệu web mà Ban Quản Trị sử dụng chỉ để thu thập dữ liệu vô danh.
Hành động thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cũng như Cookies của khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b) Phạm vi sử dụng thông tin
– Thông tin tài khoản: Chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp như họ và tên, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, ảnh hồ sơ, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử, thông tin về thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và các hình thức thanh toán khác;
– Dữ liệu khi bạn truy cập hoặc sử dụng Nền tảng: Chúng tôi sử dụng các dữ liệu như địa chỉ IP, các thông tin về trình duyệt, lịch sử truy cập, nội dung các mục bạn đã truy cập trên Nền tảng, thời gian bạn hoạt động trên Nền tảng của chúng tôi, và các thông tin về vị trí của bạn, các địa điểm giao hàng thông qua chức năng tự định vị hoặc thông qua việc nhập dữ liệu thủ công;
– Dữ liệu về lịch sử: Chúng tôi sử dụng các dữ liệu về cuộc gọi, nội dung hội thoại giữa bạn với bộ phận chăm sóc khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh.
– Bất kỳ thông tin, dữ liệu nào khác: Chúng tôi sử dụng các thông tin/dữ liệu được tiết lộ bởi bạn khi bạn đăng nhập, sử dụng các tiện ích được tích hợp trong Nền tảng của chúng tôi như các mục yêu thích của bạn, thói quen mua sắm, các sản phẩm mà bạn yêu thích, được đánh giá ca, hoặc nhận được phản hồi tốt từ bạn.

c) Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin của khách hàng được tự động lưu và bảo mật trong bộ nhớ máy chủ của website host247.vn trong suốt thời gian khách hàng tham gia đặt hàng và truy cập; hoặc đến khi khách hàng yêu cầu hủy tài khoản.
Việc lưu trữ các thông tin mà chúng tôi thu thập được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với quy định pháp luật tùy từng thời điểm để phục vụ cho việc quản lý nội dung và cải thiện trải nghiệm của người dùng.

2. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin
Khách hàng đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:
– Ban Quản Trị;
– Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website (nếu có);
– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Cố vấn tài chính, pháp lý và kiểm toán cho Ban Quản Trị khi phát sinh trường hợp cần phải biết thông tin cá nhân của khách hàng;
– Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng (nếu có);

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
CÔNG TY CỔ PHẦN CAFESANGTAO
Mã số thuế: 0103664757
Địa chỉ: Số 10 ngách 24 ngõ 133 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0985323247
Email: host247vn@gmail.com

4. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân
Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bạn có quyền:
– Cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
– Kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.
– Từ chối việc yêu cầu cài đặt các cookies, hoặc các tiện ích khác trên Nền tảng mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng Nền tảng.
– Rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ. Điều này đồng nghĩa với việc Tài Khoản cùng thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa và chúng tôi không tiếp tục cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
– Gửi bất kỳ yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phản hồi bạn qua Email.

5. Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ bất kỳ thông tin của mình hoặc liên lạc với Ban Quản Trị theo thông tin tại mục 3. yêu cầu xóa thông tin.
Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên website host247.vn để đảm bảo Ban Quản Trị cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến thông tin bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Chính sách này
a) Hành vi vi phạm 

– Khách hàng tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin được đăng tải trên website. Ban Quản Trị không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan đến thông tin mà khách hàng đã đăng tải.
– Thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng theo đúng mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.
* Mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng với mục đích khác với quy định của Chính sách này mà chưa được sự đồng ý của khách hàng đều là hành vi vi phạm pháp luật.

b) Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại
Ban Quản Trị tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của khách hàng theo quy trình sau:
Bước 1: Khách hàng khiếu nại về vụ việc với Ban Quản Trị bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ trên website hoặc theo mục 3. đã được đăng tải công khai.
Bước 2: Ban Quản Trị chuyển cho Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm tìm hiểu và giải quyết vụ việc.
Bước 3: Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Ban Quản Trị sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại và cách giải quyết.

7. Thừa nhận và chấp nhận
Khách hàng sử dụng Tài khoản và Nền tảng của chúng tôi, khi khách hàng đồng ý rằng: khách hàng đã đọc Quy định này và đồng ý để Ban Quản Trị thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin cá nhân của mình theo đúng quy định tại Chính sách này.
Điều này có nghĩa, Ban Quản Trị có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và qua các công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên website host247.vn (Các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được cập nhật trên website).
Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên website host247.vn, đồng nghĩa với việc khách hàng đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.
Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Nền tảng của Chúng tôi, và Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên Nền tảng của chúng tôi.

Host247.vn