Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền chưa bao gồm thuế GTGT 10%