Dịch vụ lưu trữ thông tin hosting chất lượng cao

 • choose your plan

 • Dung lượng
 • Lưu lượng / tháng
 • Số website / tên miền
 • Số cơ sở dữ liệu
 • Tên miền con, phụ, FTP
 • Giá theo tháng
 • CFST SSD 1

 • 990.000đ

  / năm

 • 800MB
 • 60GB
 • 2
 • 2
 • Không giới hạn
 • 75.000đ / tháng
 • CFST SSD 2

 • 1.320.000đ

  / năm

 • 1GB
 • 75GB
 • 4
 • 4
 • Không giới hạn
 • 100.000đ / tháng
 • CFST SSD 3

 • 1.650.000đ

  / năm

 • 2GB
 • Không giới hạn
 • 8
 • 8
 • Không giới hạn
 • 125.000đ / tháng
 • CFST SSD 4

 • 1.914.000đ

  / năm

 • 3GB
 • Không giới hạn
 • 10
 • 10
 • Không giới hạn
 • 145.000đ / tháng
 • CFST SSD 5

 • 2.112.000đ

  / năm

 • 5GB
 • Không giới hạn
 • 15
 • 15
 • Không giới hạn
 • 160.000đ / tháng
 • choose your plan

 • Dung lượng
 • Lưu lượng / tháng
 • Số website / tên miền
 • Số cơ sở dữ liệu
 • Tên miền con, phụ, FTP
 • Giá theo tháng
 • CFST Pro 1

 • 2.574.000đ

  / năm

 • 10GB
 • Không giới hạn
 • 50
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 195.000đ / tháng
 • CFST Pro 2

 • 3.168.000đ

  / năm

 • 15GB
 • Không giới hạn
 • 70
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 240.000đ / tháng
 • CFST Pro 3

 • 3.960.000đ

  / năm

 • 20GB
 • Không giới hạn
 • 90
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 300.000đ / tháng
 • CFST Pro 4

 • 4.620.000đ

  / năm

 • 30GB
 • Không giới hạn
 • 120
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 350.000đ / tháng
 • CFST Pro 5

 • 6.600.000đ

  / năm

 • 50GB
 • Không giới hạn
 • 150
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 500.000đ / tháng
 • Dung lượng
 • Lưu lượng / tháng
 • Số website / tên miền
 • Số cơ sở dữ liệu
 • Tên miền con, phụ, FTP
 • Giá theo tháng
 • CFST Performance 1

 • 4.620.000đ

  / năm

 • 10GB
 • Không giới hạn
 • 1
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 350.000đ / tháng
 • CFST Performance 2

 • 6.600.000đ

  / năm

 • 15GB
 • Không giới hạn
 • 1
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 500.000đ / tháng
 • CFST Performance 3

 • 11.880.000đ

  / năm

 • 30GB
 • Không giới hạn
 • 2
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 900.000đ / tháng
 • CFST Performance 4

 • 19.800.000đ

  / năm

 • 50GB
 • Không giới hạn
 • 4
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 1.500.000đ / tháng
 • CFST Performance 5

 • 33.000.000đ

  / năm

 • 100GB
 • Không giới hạn
 • 6
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 2.500.000đ / tháng