Dịch vụ lưu trữ thông tin hosting tiết kiệm Eco

 • choose your plan

 • Dung lượng
 • Lưu lượng / tháng
 • Số website / tên miền
 • Số cơ sở dữ liệu
 • Tên miền con, phụ, FTP
 • Giá theo tháng
 • Eco H1

 • 198.000đ

  /năm

 • 250MB
 • Không giới hạn
 • 1
 • 1
 • Không giới hạn
 • 15.000đ / tháng
 • Eco H2

 • 330.000đ

  /năm

 • 500MB
 • Không giới hạn
 • 1
 • 1
 • Không giới hạn
 • 25.000đ / tháng
 • Eco H3

 • 528.000đ

  /năm

 • 1GB
 • Không giới hạn
 • 3
 • 3
 • Không giới hạn
 • 40.000đ / tháng
 • Eco H4

 • 660.000đ

  /năm

 • 2GB
 • Không giới hạn
 • 5
 • 5
 • Không giới hạn
 • 50.000đ / tháng
 • Eco H5

 • 858.000đ

  /năm

 • 3GB
 • Không giới hạn
 • 8
 • 8
 • Không giới hạn
 • 65.000đ / tháng
 • choose your plan

 • Dung lượng
 • Lưu lượng / tháng
 • Số website / tên miền
 • Số cơ sở dữ liệu
 • Tên miền con, phụ, FTP
 • Giá theo tháng
 • Eco H6

 • 1.254.000đ

  / năm

 • 6GB
 • Không giới hạn
 • 25
 • 25
 • Không giới hạn
 • 95.000đ / tháng
 • Eco H7

 • 1.848.000đ

  / năm

 • 12GB
 • Không giới hạn
 • 45
 • 45
 • Không giới hạn
 • 140.000đ / tháng
 • Eco H8

 • 2.508.000đ

  / năm

 • 15GB
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 190.000đ / tháng
 • Eco H9

 • 3.300.000đ

  / năm

 • 20GB
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 250.000đ / tháng
 • Eco H10

 • 3.828.000đ

  / năm

 • 25GB
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 290.000đ / tháng

THÔNG TIN VỀ HOSTING TIẾT KIỆM ECO

Hệ điều hành: Linux

Cơ sở dữ liệu: MySQL