Dịch vụ lưu trữ thông tin Hosting – Gói Hosting H7


Đây là dịch vụ dùng để lưu trữ các website, phần mềm trên môi trường Internet.

1.848.000 /12 tháng
Nhận 1.848 Ngôi sao

Hệ điều hành: Linux
Dung lượng: 12 GB
Lưu lượng: Không giới hạn
Số website: 45
Số cơ sở dữ liệu: 45
Số tên miền phụ: Không giới hạn
Số tài khoản FTP: Không giới hạn
Chức năng backup: Có (Khách hàng được hướng dẫn sử dụng và chủ động backup), dung lượng tệp backup được tính trong dung lượng của gói dịch vụ

Danh mục:

Hệ điều hành: Linux
Dung lượng: 2 GB
Lưu lượng: Không giới hạn
Số website: 05
Số cơ sở dữ liệu: 05
Số tên miền phụ: Không giới hạn
Số tài khoản FTP: Không giới hạn
Chức năng backup: Có (Khách hàng được hướng dẫn sử dụng và chủ động backup), dung lượng tệp backup được tính trong dung lượng của gói dịch vụ