Dịch vụ lưu trữ thông tin Hosting – Gói Hosting H1


Đây là dịch vụ dùng để lưu trữ các website, phần mềm trên môi trường Internet.

198.000 /12 tháng
Nhận 198 Ngôi sao

Thông số của gói dịch vụ
Dung lượng: 250Mb
Lưu lượng: Không giới hạn
Số website: 01
Số tên miền phụ: 0
Số tài khoản FTP, Database: 01
Chức năng backup: Có (Khách hàng được hướng dẫn sử dụng và chủ động backup), dung lượng tệp backup được tính trong dung lượng của gói dịch vụ

Danh mục: