Chứng chỉ bảo mật cho website SSL

Chứng chỉ SSL

Website của bạn có sử dụng SSL sẽ làm tăng độ tin cậy cho khách hàng và được Google ưu tiên tìm kiếm.

Chứng chỉ SSL là gì? SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Nhằm đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.

Độ mạnh mã hóa đến 256 bit.

Tăng thứ hạng Google cho website của bạn

Cấp phát thêm theo yêu cầu trong suốt thời hạn của chứng thư.

Độ dài của khóa 2048 bit.

Hỗ trợ tất cả trình duyệt và thiết bị di động.

Triển khai không giới hạn server.

Dấu site seal bảo mật.