Phần mềm tổng đài ảo chăm sóc khách hàng

Tổng đài ảo là dịch vụ sử dụng internet trên nền mạng IP để tạo cuộc gọi điện thoại. Tổng đài ảo có nhiều chức năng linh hoạt, mang đến hiệu quả cho doanh nghiệp: tổng đài chăm sóc khách hàng, tư vấn, quảng bá,….

Cơ bản

Tổng đài cơ bản

 50.000đ/ext/ tháng x 12 tháng

CC1

Call Center cơ bản

 100.000đ/ext/tháng x 12 tháng

CC2

Call Center nâng cao (Telcos + ZCC)

150.000đ/ext/tháng x 12 tháng

CS1

CSKH cơ bản (ZNS)

Khởi tạo: 1.000.000đ

Duy trì: 500.000đ/hệ thống/tháng x 12 tháng

CS2

CSKH trọn gói (CC2 + ZNS)

Khởi tạo: 1.000.000đ
Duy trì: 300.000đ/ext/tháng x 12 tháng

BẢNG TÍNH NĂNG TỔNG ĐÀICBCC1CC2CS1CS2
Các tính năng tổng đài
Đáp ứng được nhu cầu thiết lập đối với nhiều loại đầu số (số cố định, Voice Brandname, 1900/1800,…)✔✔✔✔
Thiết lập kịch bản lời chào (IVR)✔✔✔✔
Thiết lập tổng đài phân nhánh✔✔✔✔
Thiết lập giờ làm việc/ngoài giờ làm việc✔✔✔✔
Thiết lập lời nhắn thoại (voicemail)✔✔✔✔
Phân quyền gọi ra cho mỗi nhân viên, nhóm máy nhánh✔✔✔✔
Thiết lập kịch bản nhóm✔✔✔✔
Thiết lập kịch bản hàng đợi✔✔✔✔
Thiết lập kịch bản bấm phím✔✔✔✔
Video Call nội bộ✔✔✔✔
Trang quản lý
Quản lý ticket✔✔✔✔
Danh sách khách hàng✔✔✔
Quản lý, phân quyền nhân viên✔✔✔
Xem báo cáo thống kê các cuộc gọi✔✔✔
Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm✔✔✔
Thiết lập tài khoản✔✔✔
Chrome Extension eTelecom
Giữ máy✔✔✔
Chuyển tiếp cuộc gọi cho nhân viên khác✔✔✔
Chuyển tiếp cuộc gọi sang hàng đợi khác, số điện thoại hoặc IVR✔✔✔
Bấm số gọi ra bằng tay (số cố định, số di động)✔✔✔
Click – to – call✔✔✔
Chủ động chọn hotline gọi ra✔✔✔
Gọi nội bộ miễn phí✔✔✔
Xem danh bạ (danh bạ chung, danh bạ nội bộ)✔✔✔
Xem lịch sử cuộc gọi của mình✔✔✔
Mobile app eTelecom (Android, iOS)
Các tính năng nghe gọi✔✔
Đồng bộ danh bạ (chung, nội bộ, từ máy)✔✔
Xem lịch sử và ghi âm cuộc gọi của mình✔✔
Zalo OA (Zalo Official Account)
Quản lý danh sách Follower✔✔✔
Zalo Cloud Connect (ZCC)✔✔
Zalo Notification Service (ZNS)✔✔✔
Kết nối nhiều OA✔✔✔
Tích hợp hệ thống
Hỗ trợ tích hợp vào các hệ thống phần mềm: 1Office, Getfly, CRMViet✔✔✔✔