Email doanh nghiệp

Email doanh nghiệp là gì?

Thông thường, tài khoản email cá nhân được tạo bởi Gmail của Google cung cấp miễn phí sẽ có đuôi là @gmail.com. Còn đối với email doanh nghiệp sẽ được tạo theo đúng tên miền riêng của doanh nghiệp đó.

Ví dụ: Doanh nghệp có tên miền là: host247.vn, thì Quý khách hàng có thể tạo được các email doanh nghiệp: info@host247.vn, ketoan@host247.vn

Email doanh nghiệp hay Email công ty là một hệ thống email chuyên biệt dùng để phục vụ các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin trực tuyến giữa doanh nghiệp với khách hàng và đối tác. Email doanh nghiệp sử dụng kết hợp với tên miền riêng của doanh nghiệp sẽ tạo sự tin cậy cho đối tác hơn.

Giải pháp Email toàn diện cho doanh nghiệp

Bảng giá dịch vụ email doanh nghiệp

Tính năng / Gói

Email Basic

Email Business

Dung lượng hòm thư

1GB

10GB

Các tính năng cơ bản: Email, Calendar, Contact,Task, Mobile sync.

✔

✔

Drive

 Không có

✔

Các tính năng nâng cao: Docs, Chat, Video, Mobile app

Không có Không có

Đơn giá

10,000 VNĐ / email / tháng

16,000 VNĐ  / email / tháng

Thêm dung lượng

2GB / 2.000 VNĐ
/ email / tháng

5GB / 4.000 VNĐ
/ email / tháng