Tư vấn, thiết kế hệ thống công nghệ thông tin

Với các chuyên gia tư vấn, thiết kế hệ thống CNTT có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai hệ thống mạng, trung tâm tích hợp dữ liệu, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

 • Phân tích hiện trạng và đưa ra thiết kế hệ thống theo các phương án khả thi theo yêu cầu của khách hàng.
 • Tư vấn, thiết kế giải pháp xây dựng hạ tầng mạng (LAN/WAN) cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
 • Tư vấn, thiết kế giải pháp mạng không dây (Wireless LAN) cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
 • Tư vấn, thiết kế giải pháp hệ thống CNTT tổng thể, bao gồm: hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, lưu trữ, hệ thống an ninh bảo mật, hệ thống giám sát quản lý.
 • Tư vấn, thiết kế giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến.
 • Tư vấn, thiết kế giải pháp an ninh giám sát (CCTV).

1. TƯ VẤN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG CNTT MỚI:

 • Tư vấn thiết kế hệ thống CNTT mới, bao gồm cả hệ thống mạng, các kết nối LAN, WAN, Internet, các hệ thống máy chủ, lưu trữ, hệ thống an ninh bảo mật.
 • Xây dựng yêu cầu, chức năng đối với hệ thống CNTT tổng thể.
 • Đánh giá lựa chọn giải pháp thực hiện.
 • Tư vấn xây dựng một giải pháp tổng thể hệ thống tích hợp các giải pháp phần mềm phục vụ công tác điều hành và quản lý trên nền công nghệ các thiết bị CNTT hiện đại.

2. NÂNG CẤP, TỐI ƯU HỆ THỐNG SẴN CÓ:

 • Khảo sát hạ tầng cơ sở và tư vấn giải pháp nâng cấp hệ thống CNTT.
 • Đánh giá hệ thống, đưa ra các giải pháp để tăng cường khả năng và bảo mật của hệ thống.
 • Khảo sát trực tiếp hệ thống, đưa ra mô hình thiết kế phù hợp và đưa ra giải pháp nâng cấp hệ thống tối ưu cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
 • Đưa ra mô hình thiết kế phù hợp với giải pháp nâng cấp hệ thống tối ưu, tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

3. LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG CNTT:

 • Phân tích lợi ích của một hệ thống và giá trị thật sự mang đến cho nhà đầu tư.
 • Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế giúp khách hàng nhận biết nên theo tiêu chuẩn nào thì phù hợp với hệ thống và các ứng dụng mình cần.
 • Đưa ra những giải pháp tối ưu và hiệu quả thông qua các phương án, sản phẩm có chất lượng đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo chi phí đầu tư.
 • Chúng tôi còn tư vấn thêm cho khách hàng nhiều hệ thống phụ trợ khác nhau giúp cho hệ thống của khách hàng tăng tính an toàn trong khi hoạt động.
 • Kiểm tra tính chính xác khả thi hệ thống do khách hàng thiết kế. Chúng tôi có thể giúp khách hàng kiểm tra tính chính xác một hệ thống do khách hàng thiết kế, đưa ra các khuyến cáo, thay đổi giúp cho khách hàng có một hệ thống đúng tiêu chuẩn.