Quản trị máy chủ ảo VPS, Server

Danh sách các công việc quản trị thường gặp

 • Cài đặt tối ưu VPS
 • Cấu hình network
 • Cập nhật bản vá lỗi
 • Cấu hình bảo mật cho VPS/Server
 • Cài đặt các phần mềm và dịch vụ khác theo yêu cầu
 • Chuyển dữ liệu về VPS
 • Chuyển tên miền và DNS
 • Giám sát hệ thống 24/7
 • Network Monitoring
 • Thông báo sự cố trong quá trình vận hành, chủ động xử lý sự cố
 • Cấu hình backup, backup dữ liệu hàng tuần
 • Thực hiện việc phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu
 • Cấu hình SSL Certificate
 • Cài đặt SSL cho tên miền
 • Cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • Cập nhật hệ điều hành và phiên bản mới của các phần mềm
 • Thực hiện cấu hình chi tiết các phần mềm và hướng dẫn khách hàng sử dụng
 • Theo dõi xử lý các tấn công DDOS quy mô vừa và nhỏ (cấp độ cơ bản)
 • Xác định nguyên nhân lỗi truy cập / hiển thị của các website
 • Hỗ trợ các phát sinh khác trong quá trình sử dụng.