Dịch vụ lưu trữ thông tin Hosting – Gói Hosting H3


Đây là dịch vụ dùng để lưu trữ các website, phần mềm trên môi trường Internet.

528.000 /12 tháng
Nhận 528 Ngôi sao

Thông số của gói dịch vụ
Hệ điều hành: Linux
Dung lượng: 1 GB
Lưu lượng: Không giới hạn
Số website: 03
Số cơ sở dữ liệu: 03
Số tên miền phụ: Không giới hạn
Số tài khoản FTP:
Chức năng backup: Có (Khách hàng được hướng dẫn sử dụng và chủ động backup), dung lượng tệp backup được tính trong dung lượng của gói dịch vụ

Demo website

Thông tin nhà cung cấp

  • Tên trang thông tin NCC: Host247
  • Nhà cung cấp: Host247
  • Chưa tìm thấy đánh giá nào