Vận hành hệ thống

Ưu điểm dịch vụ

 • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý vận hành hệ thống IT
 • Chi phí đầu tư cố định và doanh nghiệp không cần phải trả thêm các khoản chi phí phát sinh liên quan
 • Host247.vn đảm bảo mức độ cam kết về dịch vụ (SLA) đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng
 • Doanh nghiệp có thể chủ động trong việc giám sát và vận hành hệ thống IT
 • Cở sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp được kiểm tra và đánh giá liên tục
 • Dịch vụ của Host247.vn giúp doanh nghiệp quản lý chuyên nghiệp hệ thống IT
 • Giúp doanh nghiệp tập trung hoạt động kinh doanh
 • Dữ liệu được lưu trữ tập trung, sao lưu an toàn, đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống.

Dịch vụ hỗ trợ vận hành hạ tầng hệ thống CNTT bao gồm các hoạt động về hỗ trợ vận hành máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng; các hệ thống bảo mật, phần mềm Middleware (Web Server, Application Server…); môi trường ảo hóa và điện toán đám mây; các hệ thống Cơ sở dữ liệu và sao lưu an toàn dữ liệu.

Chi tiết gồm các hoạt động như sau:

STT

Hoạt động hỗ trợ vận hành hạ tầng hệ thống CNTT

1

Tiếp nhận yêu cầu, phân loại, phân tích và hỗ trợ xử lý khắc phục sự cố

2

Tiếp nhận, phân tích yêu cầu; đánh giá, đề xuất giải pháp và xử lý dữ liệu

3

Xử lý sự cố bảo mật cho các hệ thống ứng dụng web (các trang tin, API, WebService, các trang giao dịch trực tuyến…)

4

Hỗ trợ khôi phục các sự cố ngừng hoạt động hệ thống, khôi phục dữ liệu (file, ổ cứng), khôi phục sau khi bị tấn công…

5

Định kỳ (tuần, tháng, hoặc theo yêu cầu) kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống máy chủ, hệ thống mạng. Phân tích, đánh giá và đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh

 • Bảo trì hạ tầng mạng: Wifi, Switch, Router, Tường lửa, Server, UPS.
 • Kiểm tra dịch vụ và băng thông Internet.
 • Kiểm tra và Duy trì dịch vụ Window Update và cập nhật bản vá theo kế hoạch.
 • Kiểm tra hiệu suất phần cứng và dung lượng.
 • Kiểm tra và Duy trì dịch vụ phòng chống antivirus tự động & cập nhật mới.

6

Tư vấn, xây dựng các chính sách an toàn thông tin, cài đặt cấu hình xử lý mã độc

7

Số hóa các tài liệu phát sinh trong quá hỗ trợ, 

Hồ sơ quản lý thông tin tài sản. Hồ sơ tài liệu quản lý Network và cấu hình 

8

Xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ, khắc phục xử lý sự cố