Dịch vụ lưu trữ thông tin Hosting – Gói Hosting H3


Đây là dịch vụ dùng để lưu trữ các website, phần mềm trên môi trường Internet.

528.000 /12 tháng
Nhận 528 Ngôi sao

Thông số của gói dịch vụ
Hệ điều hành: Linux
Dung lượng: 1 GB
Lưu lượng: Không giới hạn
Số website: 03
Số cơ sở dữ liệu: 03
Số tên miền phụ: Không giới hạn
Số tài khoản FTP:
Chức năng backup: Có (Khách hàng được hướng dẫn sử dụng và chủ động backup), dung lượng tệp backup được tính trong dung lượng của gói dịch vụ

Danh mục:

Demo website